admin

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu thành lập

Dự án luật được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (20-4), trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp cuối tháng 5. Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Luật thanh niên (sửa đổi) phải đảm bảo để thanh niên xứng […]Xem thêm